7 april 2038: Wereldgezondheidsdag in Betergem 2038

zaterdag 7 april 2018

Vandaag in 2038, in Betergem, blijken we goed op weg om de doelstelling ‘good health and wellbeing’ van de Sustainable Development Goals te halen.  De wereldgezondheidsdag van 2018 heeft een duidelijke meerwaarde gespeeld om die doelstelling te kunnen halen. 20 jaar geleden werd namelijk een duidelijk engagement van de wereldleiders gevraagd om concrete stappen te zetten naar #HealthForAll, toegang voor iedereen tot essentiële gezondheidszorg. Sinds die dag is er een inhaalbeweging gestart.  De halve wereldbevolking die geen toegang had tot elementaire gezondheidszorg, is grotendeels geholpen dankzij onder andere de medisch-digitale revolutie.

Een coalitie van NGO’s en bedrijven hebben de handen in elkaar geslagen en ontwikkelden, dankzij een United Nations Fund, een ‘body healthsensor – BHS’. Meten is weten en deze sensor geeft de mogelijkheid om preventief aan de slag te gaan.  Dankzij het Internet der Dingen kan in de meest afgelegen gebieden deze data getransfereerd worden naar de regionale gezondheidscentra.  Deze eerste stap optimaliseert de opvolging en de planning van de gezondheidzorg in de voormalige derde wereld landen. 

Ook in onze regio vervangt de BHS de polshorloge van weleer. Burgers worden als eerste geïnformeerd indien er bepaalde afwijkingen zijn binnen hun profiel.  Dankzij de persoonlijke opgeslagen data, heeft iedereen een eigen scan aan gezondheidswaarden, waar elke nieuwe meting kan worden aan afgetoetst.  Het opvolgen van de gezondheid is maatwerk en ver weg van de normen die vroeger voor heel de bevolking werden opgesteld, gebaseerd op het beeld van een berekende modale burger.  Via tips kan iedereen zo zelf zijn gezondheid opvolgen.  De BHS heeft als voornaamste doel om preventief te werken.  Tekorten en afwijkende waarden kunnen zo snel verholpen worden, alvorens er een ziektebeeld optreedt.

Loopt het toch fout, dan begeleidt de ‘Health consult _ HC’  burgers interactief naar de juiste diagnose en een aangepaste therapie. Of wordt een voorstel tot doktersconsult ingepland.

Vele ziektes zijn de kop ingedrukt dankzij de doorgedreven onderzoeksprogramma’s en de nanotechnologie.  Een moeilijk te bestrijden ziekte blijft diabetes, gezien deze gekoppeld is aan de stijgende welvaart en onze oude voedingsgewoontes. 

Dankzij het burger-onderzoek ‘CurieuzeNeuzen’, (het meten van stikstofdioxine-concentraties in alle Vlaamse  wijken) is het fijn stof in onze regio voor ’t eerst onder de aandacht gekomen alsook de gezondheidsrisico’s ervan. Deze eerste grootschalige studie is de aanzet geweest om allerlei maatregelen te treffen om het fijn stof terug te dringen.  Vandaag de dag hebben we zo allerlei allergieën kunnen terugdringen. 

Het belang van gezondheid is vandaag expliciet opgenomen in het leerprogramma van de scholen. Niet alleen sport en spel, maar ook voedselgebruik –en productie en mentale veerkracht vallen onder de gezondheidslessen in het curriculum van 2038.

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.