26 juni 2038: Ama volgt WonderWijs, zonder examenpunten stress

dinsdag 26 juni 2018

WonderWijs is een multi-fygitaal pakket dat groeps- of individueel ‘leren’ faciliteert.  Ama heeft zich ingeschreven voor de module ‘ufologie’, want haar kinderdroom was en is nog steeds om  extraterrestriële intelligentie te kunnen vinden.  Ondanks de vele missies van NASA en ESA zijn er nog geen interstellaire berichten van andere technologische culturen ontvangen of gedecodeerd geweest, maar de wetenschap blijft overtuigd van deze mogelijkheid.

Ama volgt WonderWijs.  Deze zelf-sturende leer-overeenkomst is fygitaal; zowel fysiek-materieel met aangevulde digitaal-technologische hoogstandjes. Er is dus een co-creatie plek met bibliotheek, chathoek, work-out ruimtes, communicatie cel, … als ontmoetingsplek indien er interactie, opzoekwerk of zin is om lerend samen of alleen te ‘doen’.  Verder is een belangrijk deel ook digitaal gestuurd en dit versterkt het aanbod tot een visuele opleidingsreis. Het opleidingstraject verloopt verder organisch, de lerende bepaalt ritme en thema’s en hoe hij/zij dit invult. Gewenste certificaten kunnen afgeleverd worden; na aanvraag en uiteraard na het slagen in een praktische en/of theoretische proef.

Begin jaren ’20 kwam men er immers achter dat het onderwijs in de toenmalige vorm geen verdere toekomst had.  

Er was eerder al gebleken uit een Noors onderzoek dat het IQ sinds 1975 algemeen daalde bij Europese kinderen.

Kinderen, toen leerlingen genoemd, vertoonden ook probleemgedrag zoals desinteresse, schoolmoeheid, … en kregen diagnose-labels zoals ADHD, ASS, maar evengoed dyslexie, dyscalculie, dyspraxie… tot hoogbegaafdheid.  Het brein kon de standarisatie van het leren niet meer volgen!

In eerste instantie experimenteerden methode-scholen en Sudbury scholen met een nieuw model, elk volgens hun eigen invalshoek.  Vanuit de ervaring van het kind werkende, vanuit een bepaalde pedagogie startende of vertrekkende vanuit de kind-eigen motivatie. Op basis van deze ervaringen werd het duidelijk dat er niet alleen kennis moest verworven worden, maar misschien nog belangrijker handvaardigheden, zelfkennis, omgaan met (digitale) stress, sociale en communicatieve vaardigheden,… moesten ontwikkeld worden.

WonderWijs heeft alle goede ingrediënten uit de oude school-methodiek samengebracht en heeft  leer-pakketten ontworpen. Coaches in plaats van leerkrachten zijn beschikbaar op vraag; want veel is digitaal gestuurd.  Kinderen moeten met andere woorden zichzelf ontwikkelen op de domeinen die zij kiezen en krijgen coaches om hen hierin te begeleiden.  Samen leren is ook verwerkt in de doelstellingen, want veel wordt ook geleerd door dingen samen te doen.

WonderWijs werkt vooral op intrinsieke motivatie; wie iets wil begrijpen, gaat er ook achter en neemt het op.  Het is de pull-strategie, de lerende trekt de info zelf op. In het verleden werd er waarschijnlijk teveel de push-strategie toegepast, met gestresseerde leerkrachten en afhakende leerlingen.

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.