22 april 2038: Earth Day

zondag 22 april 2018

Ook de ECO coin viert vandaag al haar 20-jarig bestaan. Deze munt floreert de laatste jaren als geen enkele andere digitale nationale of regionale munt. 20 jaar geleden werd de cryptomunt officieel gelanceerd en vandaag wordt hij in meer dan 100 landen gebruikt. Met andere woorden het gaat beter met het bewustzijn over de waarde van onze aarde en het engagement van burgers om hierin te investeren. Mensen verdienen eco-coins nog steeds met duurzame handelingen en kunnen ze terug gebruiken voor allerlei duurzame diensten en producten. Door de vele burgers die de ECO coin wensen te gebruiken, zijn ook veel economische spelers gevolgd om zelf ook meer te investeren in duurzaamheid. De ECO Coin heeft op die manier de voorbije 20 jaar bijgedragen tot een beter evenwicht tussen economie en ecologie.  

Zo heeft ze bijvoorbeeld ook een rol gespeeld in het helpen reduceren van de berg plastic afval in de jaren ‘20 door mee te investeren in acties die plastic-vrije productie en verkoop stimuleren, maar ook in ophaal- en recyclagesystemen.  
Een studie door Earth Day in 2018 toonde aan dat slechts 9% van al het geproduceerde plastic gerecycleerd werd, 12 % verbrand en de overige 79 % - 5 miljard metrische ton plastic - is toen in stortplaatsen en in onze omgeving beland.

Vandaag zijn plastic verpakkingen gelukkig verleden tijd.
Maar uitdagingen zijn er nog steeds genoeg voor onze aarde.
Reden te meer om ook in 2038 te blijven meewerken aan initiatieven zoals Earth Day en ECO Coins, initiatieven die bewustzijn vergroten en acties stimuleren.

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.