12 juni 2038: Koop vandaag (en later) enkel ‘child-labour-free’

dinsdag 12 juni 2018

Op de internationale dag tegen kinderarbeid annonceren we met enige fierheid de lancering van de digi-code ‘child-labour-free’ of ‘zonder kinderarbeid’.

Het is niet toevallig dat deze maand in het teken staat van het kind.  Onze kinderen werken hun schooljaar af, bij de ene kost dat al iets meer moeite dan bij de andere… maar hun kindertijd is een periode van ‘krijgen’ en ‘verzorgd’ worden.  Als ze als tiener al werken, is dat volgens gedefinieerde loonsafspraken en binnen een beperkt tijdsbestek en vullen ze hiermee grotendeels hun eigen ‘nice-to-have’ budget aan. Voor studie- en onderhoudskosten betalen de ouders, al dan niet bijgespijsd door de overheid.

Begin deze eeuw waren sommige ouders, ondersteund door pedagogen, overtuigd dat onze (westerse) kinderen best wel wat meer konden ingeschakeld worden in de dagdagelijkse taken binnen de wooneenheid, los van hun studentenjobs.  Onze jeugd kende nog amper het mee-klussen, door de doorgedreven automatisatie. 

 

Ooit (in 2015) echter ondertekenden 193 landen 17 Sustainable Development Goals.  Eén van de doelstellingen was ’eerlijk werk en economische groei’ en binnen deze doelstelling was kinderarbeid één van de grote uitdagingen.  Niet zozeer in onze contreien, maar eerder in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  Voor deze kinderen zag hun toekomst er niet zo rooskleurig uit, want onderwijs is een belangrijke opstap naar een volwaardige job.  Kinderen werden echter ook ingezet als goedkope arbeidskrachten, in de landbouw, in fabrieken, in mijn-ontginningen, … en meestal in barre- en/of gevaarlijke omstandigheden.  Of ze werden ingeschakeld in de seksindustrie…

Nu, 23 jaar later, is er nog werk aan de winkel!

Het zijn o.a. deze kinderen die het weinige goud en de kobalt uit de fragmentarische mijnen delven voor onze smart devices.  Het zijn zij o.a. die de diamanten delven voor onze digitale revolutie.  Het zijn zij die ‘mee’ moeten zorgen voor een minimum gezinsloon in Bangladesh, door mee te werken in de ‘oude’ textielsector. Onze (belgische) chocolade (s)maken, is deels mogelijk dankzij de vele kinderhanden die de cacao oogsten.

Kortom; de transitie naar een menswaardige wereld is in sommige delen van onze planeet nog een uitdaging.

Oproep aan alle (jong)-volwassenen: koop vandaag (en later) enkel ‘child-labour-free’

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.